Com el podem ajudar

1. Designant un Enginyer o Professional Tècnic Mediador, per rigorós ordre de repartiment i en atenció a la seva especialitat

2.Desenvolupant i impartint la formació inicial específica de mediació, Així com la formació continua i d’actualització de coneixements, per habilitar l’exercici professional de les activitats de la mediació en Assumptes mercantils, civils i empresarials

3.Informant sobre les llistes de mediadors , els deures dels mediadors durant el procès de mediació, i sobre la mediació en general.